Bygga/reparera.

Önskar du göra förändringar i din lägenhet eller på din tomt måste du i vissa fall be om tillstånd från vår styrelse.

Vid utvändiga förändringar som bygge av trätrall, staket, skärmtak, vindskydd eller annat -ska du fråga styrelsen innan. Bifoga en beskrivning och gärna en ”ritning”. Lämna in din ansökan i god tid innan sommaren (då styrelsen har mötesuppehåll).
 
Målning inomhus och tapetsering kräver inget tillstånd  (men ta inte bort IT-dosan från väggen -ev fel som då skulle kunna uppstå, måste du själv stå för).

Elinstallationer ska vara fackmannamässigt utförda. Enklare arbeten är tillåtet att göra själv –förutsatt att du säkert vet hur man gör.

Renovering av badrum -väggar eller golv? Hör av dej till styrelsen innan (så kanske föreningen delvis bekostar byte av golvbrunn samtidigt).


läs mer om detta i vår boendepärm