Styrelsen
 
Ordförande
namn: Ove Sjöström
adress: Rosettvägen 64,  904 41 Röbäck
telnr direkt:
telnr alt: 070-3980273
telnr mobil:
Vice ordförande
namn: Helena Ferm
adress: Rosettvägen 28,  904 41 Röbäck
telnr direkt: 090-16 11 38
telnr alt: 090-222 35
telnr mobil:  
Sekreterare
namn: Sara Holgersson
adress: Rosettvägen 14,  904 41 Röbäck
telnr direkt: 090-220 99
telnr alt:
telnr mobil:
Ledamot
namn: Maria Waldner
adress: Rosettvägen 4,  904 41 Röbäck
telnr direkt:
telnr alt:
telnr mobil: 070-229 00 72

Ledamot
namn: SolBritt Jacobsson
adress: Rosettvägen 74,  904 41 Röbäck
telnr direkt: 090-221 79
telnr alt:
telnr mobil:
Ledamot Riksbyggen
namn: Lars-Åke Carlén
adress: Box 3013, 903 02 Umeå
telnr direkt: 090-15 96 32
telnr alt: 070-345 9632
telnr mobil:
Suppleant
namn: Johan Holmberg
adress: Rosettvägen 54,  904 41 Röbäck
telnr direkt: 090-13 46 36
telnr alt: 
telnr mobil: 
Suppleant Riksbyggen
namn: Anders Johansson
adress: Box 3013,  903 02 Umeå
telnr direkt: 090-15 96 38
telnr alt:
telnr mobil:
Suppleant
namn: Marie Stenmark
adress: Rosettvägen 72,  904 41 Röbäck
telnr direkt:
telnr alt:
telnr mobil: 070-658 65 06
Revisor
namn: Åke Hammeryd
adress: Rosettvägen 66,  904 41 Röbäck
telnr direkt:
telnr alt: 090-467 52
telnr mobil: 070-691 3020
Revisor auktoriserad
namn: Roland Hansson KPMG
adress:
telnr direkt: 090-18 07 00
telnr alt:
telnr mobil:
Revisorsuppleant
namn: Karl-Erik Danielsson
adress: Rosettvägen 26,  904 41 Röbäck
telnr direkt: 070-177 5880 mobil
telnr alt: 090-221 82
telnr mobil: 070-177 5880
Valberedning
namn: Tommy Nyström
adress: Rosettvägen 62,  904 41 Röbäck
telnr direkt: 070-626 3234 mobil
telnr alt: 090-466 59
telnr mobil:
Valberedning
namn: Ramona Gustafsson
adress: Rosettvägen 12,  904 41 Röbäck
telnr direkt: 
telnr alt:
telnr mobil: 076 801 29 82
Studieorganisatör
namn: Malin Brännström
adress: Rosettvägen 2,  904 41 Röbäck
telnr direkt: 090-19 32 10
telnr alt:
telnr mobil: